משלוח חינם בישראל לקונים החל מ- 500 ש"ח

תנאי השירות

תנאי שימוש

 

 
 
Ormany.co.il היא חנות גלריות מקוונת המאפשרת לכם להזמין את יצירות האמנות בהדפסים בפורמט רחב, מתוך אוסף תמונות המוצגות באתר. התוכן באתר נמצא בבעלותו של אור מני ומופעל על ידו.
 
השימוש באתר כפוף לתנאי הסכמת המשתמש לתנאי שימוש אלה ותלויים בהם.
השימוש באתר והיעדר הסכמה מפורשת ובכתב לתנאי השימוש מעידים על הסכמת המשתמש באופן חד משמעי לתנאי השימוש וחובת המשתמש לפעול בהתאם.
 
הנוסח בשפת זכר הוא מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ונשים.
 
הגדרות
 
"האמן" - אור מני
 
"האתר" - ormany.co.il
 
"המידע" פירושו כל קובץ ו / או תוכן ו / או חומר בכל מדיה כלשהי, כולל כל טקסט, תמונה, גרפיקה, רישום, סרט (שלילי), רישום, רישום, לוגו, סימן מסחרי, צילום, תמונות סטילס וכיצד לעצב שלעיל.
 
"משתמש" פירושו כל אדם ו / או גוף ו / או ישות שנכנסים לאתר ועושים בו שימוש כלקוח או כגולש מזדמן ובכל לקוח המזמין שירות כלשהו מהאמן בין באתר או בכל דרך אחרת.
 
"הפקה" - הפקה, העתקה, עיבוד, הגדלה, רפרודוקציה, שכפול ו / או סריקה ו / או הורדה, פרסום, העתקה, תצוגה פומבית ו / או העברה של כל חומר המתפרסם באתר בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק , בדואר, בפקס, בדוא"ל, באינטרנט או באמצעים דיגיטליים אחרים).
 
בעלות ותפעול
 
המידע המוצג באתר הוא הנכס היחיד או הרישיון המוענק לאמן.
 
אין להעתיק ו / או לפרסם שום חלק מהמידע ללא הסכמת האמן מראש ובכתב.
 
כל שירות ו / או מידע שיימסר למשתמשי האתר מיועד לשימוש פרטי ולא מסחרי בלבד.
 
האמן שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לבצע שינויים באתר בכל עת מכל סיבה שהיא, ללא הודעה מוקדמת לאיש וללא כל אחריות מצדו.
 
כל פעולת ייצור כהגדרתה לעיל של המידע באתר, בין בתמורה ובין אם לא, אסורה בהחלט, אלא באישור מראש ובכתב של האמן.
 
לאישור מראש ובכתב של האמן לאמור לעיל, ניתן לפנות אליו כדלקמן:
 
• דוא"ל: info@ormany.co.il
 
• כתובת מלאה: "בן שמן 4, תל אביב
 
• נייד: + 972-50-340-4444
 
קניין רוחני וייצוגי אחריות של המשתמש
 
בהקשר זה המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהמידע המוצג באתר מוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים ו / או זכויות קניין רוחני אחרות.
 
כל התמונות באתר הינן "יצירות מקוריות" והן עבודות מקוריות בלבד שצולמו על ידי האמן - אור מני.
 
כל העבודות חתומות על ידי האמן.
 
כל זכויות היוצרים שמורות ומוגנות על ידי האמן.
 
באתר יוצגו תמונות הדמיה המיועדות להמחשה בלבד
 
צבע הגרפיקה ובהירות העבודות המוצגות על גבי מסך המחשב, הטלפונים הסלולריים, הטאבלטים או אמצעים אחרים עשויים להראות צבע שונה בעת ההדפסה מהאמצעים שצפיתם בעבודה.
 
הצבע והבהירות של הגרפיקה מכוילים על פי התקן הבינלאומי ומודפסים על גבי המדיות השונות לאחר שנוצר פרופיל צבעוני מתאים לכל מדיה ולאחר עבודה עם מסך מחשב המכויל על פי התקנים הגלובליים.
 
המשתמש מתחייב להימנע מכל שימוש בלתי מורשה במידע המוצג באתר, העלול להפר זכויות כלשהן.
 
העברת מידע לאמן באמצעות האתר ו / או אמצעים אחרים שאינם חוקיים, מאיימים, משמיצים, לשון הרע, מגונים, פורנוגרפיים או גזעניים, או כל חומר אחר הפוגע בפרטיות הפרט או שעשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או לגרום לעילה לתביעה אזרחית או להפר אחרת את הוראות כל חוק, אסור בהחלט.
 
המשתמש מתחייב שלא להעביר לאמן מידע המכיל נגיפים ו / או תולעים ו / או פצצות זמן ו / או כל חומר מזיק אחר העלול ו / או עלול לפגוע בתפקוד האתר ו / או בתפקוד מערכות המחשוב של האמן ו / או הגולשים.
 
המשתמש מתחייב להימנע מהפרה של כל חוק ו / או תקנה על ידי שימוש בשירותי האמן הניתנים על ידי האמן, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל בכל הנוגע להעברת מידע בין מדינות ו / או דרך האינטרנט.
 
המשתמש מתחייב שלא לפגוע ו / או להפריע בדרך כלשהי לשימוש ו / או הנאה של משתמש אחר בשירותים ו / או בנתונים המוצגים באתר.
 
סימני מסחר
 
כל הסימנים המסחריים המופיעים באתר הם רכושם הבלעדי של האמן או בבעלות צד שלישי אחר. כל שימוש בלתי מורשה בסימני מסחר כאמור אסור בהחלט, ובמיוחד, אך לא רק, השימוש בסימני המסחר של האמן ללא אישור והסכמה בכתב מראש:
 
• כהיפר-קישור,
 
• על שם כל מוצר ו / או פרסום
 
• כסימן מסחרי, או חלק ממנו, של אחר
 
ו / או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישור האמן.
 
אחריות משתמש
 
המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לכל תביעה, תביעה או דרישה שהועלו כלפי האמן ו / או מי מטעמה מצד צד ג 'כלשהו מכל סיבה שהיא הקשורה במישרין או בעקיפין למידע שהועבר על ידי המשתמש לאמן, כולל אך לא מוגבל ל, שימוש באלמנטים גרפיים, טקסטים, הפרת זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, שימוש באלמנטים פוגעניים המפרים מדיניות ציבורית, רגשות או בכלל. בהתאם, המשתמש ישפה את האמן, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - לרבות הוצאות משפט והוצאות משפט.
 
האתר בכללותו - כולל מידע שהוגש והועמד לרשות המשתמש כמות שהוא ("כפי שהוא"). האמן והאתר אינם מביעים עמדה כלשהי ואינם אחראים, מפורשים או מרומזים, ל:
א. המידע שנמצא באתר.
ב. מידע ופעולות אליהם מתאפשרת גישה באמצעות גישה לאתר. ג. כל מידע ושירותים שניתן לגשת אליהם באמצעות קישור מהאתר.
ד. כל נזק שייגרם או עלול להיגרם על ידי העברת מידע חסוי או רגיש דרך האתר.
כל נזק שייגרם או עלול להיגרם מפגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או מגישה לאתר.
 
אחריות:
כל העבודות המודפסות יהיו עם אחריות למשך שנה מיום הרכישה!
 
אחריות לדהיית צבע למשך שנה מיום הרכישה (דהיית צבע בלבד).
 
האחריות לא תחול במקרה של נזק פיזי לעבודה (מכות שהתמונה קיבלה מחפצים דוממים), מים או עקב טיפול שגוי בתחזוקה השוטפת של התמונה.
 
לא תינתן אחריות במקרה של נזק פיזי או שבר במסגרת שנגרם על ידי שימוש לרעה.
 
לא תינתן אחריות במקרה שהעבודה באה במגע ישיר עם השמש.
 
לא תינתן אחריות במקרה של שבר ביצירה המודפסת על זכוכית או פרספקס או בשולי לוח ChromaLuxe עקב התקנה לא נכונה או טיפול לא תקין וחוסר זהירות בשמירה על העבודה.
 
הוראות תחזוקה ניתן לקרוא בעמוד תחזוקה ושימוש באתר.
 

 

מדיניות משלוחים

זמן יצור: 1-3 ימי עסקים.

משלוח פנים ארצי 1-2 ימי עסקים, לאחר ייצור ההזמנה, באמצעות UPS Express.

משלוח בינלאומי 2-6 ימי עסקים, לאחר ייצור ההזמנה, באמצעות DHL Express.
תמונות גדולות ישלחו באריזה מעץ.

פרטיות

האתר או האמן או מי מטעמו לא יעבירו מידע אישי אודות הלקוח ופרטיו לצד שלישי, ניתן לקרוא עוד בעמוד פרטיות.
 

מדיניות החזרות וביטולים

בכפוף לתנאי המדיניות בעמוד ביטול עסקה באתר.

 
עדכונים ושינויים
 
בכל עת, האמן רשאי לבצע שינויים ו / או עדכונים בתנאי שימוש אלה.
 
על ידי שימוש באתר אתה מסכים בזאת להיות מחויב לתנאי השימוש בכל עת, ועליך לעקוב אחר כל שינוי בתנאי השימוש.
 
האמן שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לבצע שינויים באתר בכל עת ומכל סיבה שהיא, ללא התראה מוקדמת וללא כל אחריות מצדו.
 
האמן שומר לעצמו את הזכות לשנות ו / או להוסיף ו / או להסיר כל חומר מהחומר המפורסם באתר, לעצב אותו מחדש, להחליף את תוכנו, והכל כראות עיניו ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
 
התמונות המדומות בסלונים ובחדרים מהוות המחשה בלבד
בהזמנת תמונה מודפסת ב- ChromaLuxe עשויים להיות עד 10 נקודות (פיקסלים), לכלוך בתמונה שלא ניתן לנקות אותה.
בהזמנת תמונה מודפסת ב- ChromaLuxe, עשויות להיות עד 5 נקודות במיקומים שונים הנובעים מפירוק החום של הציפוי באלומיניום. נקודות אלה יהיו מחוספסות ובולטות ולא ניתן לתקן אותן.
בעת הדפסה על נייר עם פרספקס, עשויות להיות עד 10 נקודות לכלוך נייר כתוצאה מהדבקת הנייר בפרספקס.
 
חשבונית מס קבלה
 
לאחר ביצוע העסקה הלקוח יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנת חשבונית מס קבלה בגין הרכישה שבוצעה.
 
החוק מחיל סמכות שיפוט
 
השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל תביעה ו / או דרישה ו / או תביעה הנוגעים לתנאי שימוש ו / או שימוש באתר זה יהיו סמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך בתל אביב, ישראל.

 

עברית he