משלוח חינם בישראל לקונים החל מ- 500 ש"ח

מדיניות החזרים

מדיניות החזרה ו / או ביטול עסקה
 

שירותי ההפקה שהאמן מעניק למשתמש הינם אישיים בהתאם לדרישותיו האישיות הספציפיות ולא ניתן להשתמש בהם ו / או להעבירם לגורם אחר.

הקונה מודע ומסכים/מסכימה כי היצירה שהאמן מספק היא יצירה המיוצרת במיוחד על פי הזמנתו, בהתאם להגדרה המופיעה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א –1981.

לכן, הקונה מסכים ומודע לכך שהאמן אינו מקבל עבודה בחזרה, והאמן אינו מבטל עסקאות לאחר שהעבודה הופקה ו / או הוזמנה ו / או השירות שניתן.

ביטול עסקה יכול להתבצע רק באותו יום הרכישה וכל עוד העבודה לא הודפסה או שהליך ההדפסה החל.

בכל מקרה שמתקבלת תלונה על יצירה לקויה, האמן יחליט והחלטתו תחייב את הלקוח למסור את היצירה לבדיקה,הבדיקה תתבצע רק בסטודיו של האמן אליו הלקוח יעביר את העבודה.

במקרים בהם האמן מחליט כי אכן מדובר ביצירה פגומה, האמן ישחזר את אותה עבודה ויספק ללקוח יצירה שאינה פגומה. לא יינתנו זיכויים כספיים והתמורה ששולמה לא תוחזר.

למען הסר ספק, במקרה שהיצירה ניזוקה ו / או ניזוקה במהלך המשלוח למשתמש, האמן יסדר ו / או יחליף, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את היצירה. בשום מקרה האמן לא ישא בכל אחריות שהיא והקונה פוטר את האמן בגין כל פגם ו / או נזק מעבר לאמור לרבות נזקים ישירים ו / או עקיפים.

מרגע המסירה של היצירה לקונה, האמן ו / או למי מטעמו, הם לא יהיו אחראים בכל דרך שהיא ליצירה ו / או לשימוש בה, לרבות אך לא רק לאופן ההתקנה של העבודה ו / או ניודה / או כל נזק כספי אחר ו / או נזק לרכוש או אדם/ בעל חיים כתוצאה מכך.

עברית he